เกี่ยวกับเรา
dot dot


Laser & Massage Comb
คิ้ว 3 มิติ
ปิดผมขาว, แฮร์คัลเลอร์แลนท์, แฮร์ คัลเลอร์ พาวเดอร์, ย้อมผม, Hair Colour Powder,


เกี่ยวกับเรา

 

กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ทดสอบ 0649-00423-001

 

ทะเบียนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดย กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 0117334809156 (แบบ พค.0401)

 

 

 ทะเบียนพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เลขที่ 0117314801711 (แบบ พค.0403)

 

ทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เลขที่ 591525

 

 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร โดยกรมสรรพากร

 เลขที่ 3 - 3 8 0 1 - 6 1 3 8 - 5

 

 

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number
0117314801711 

 

                     Smith and John คือ ผู้ผลิต, ผู้นำเข้า และบริการผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาผมร่วงโดยเฉพาะจากประเทศเยอรมัน ยาวนานกว่า 10 ปี ในประเทศไทย

                      ผ่านการทดสอบแล้วว่า hypo allergenic

                       สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม  0 8 1 8 2 9 2 7 2 6 , 0 2  8 6 2 1 2 2 1

                    

 

 
Smith & John Ltd.,Part.
Address : 21/12 Krungthonburi Rd.,Exit 1 BTS Wongwianyai Station , Klongsarn Bangkok 10600 Thailand. Tel : 02-862 1221, 081-829 2726
Fax : 02-862 0245 Email : info@smithnjohn.com