ทดสอบและดูผลว่าผมร่วงจริงหรือ
dot dot


Laser & Massage Comb
คิ้ว 3 มิติ
ปิดผมขาว, แฮร์คัลเลอร์แลนท์, แฮร์ คัลเลอร์ พาวเดอร์, ย้อมผม, Hair Colour Powder,


ทดสอบและดูผลว่าผมร่วงจริงหรือ

                             การที่จะพิสูจน์ว่าผมร่วงจริงหรือไม่ แพทย์จะทำการทดสอบด้วยวิธีที่เรียกว่า Pull test เป็นการดึงเส้นผมที่หนังศีรษะประมาณ 40-60 เส้น แตกต่างกันใน 3 บริเวณ โดยปกติแล้วจะมีเส้นผมร่วงติดมือมาได้น้อยกว่า 3 เส้น ต่อการดึงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งบริเวณที่ดึง หากพบว่ามีเส้นผมติดมือมาจำนวนมากกว่า 10 เส้น แสดงว่าเป็นผมร่วงจริง ซึ่งสาเหตุมีได้มากมาย จำต้องนำเส้นผมที่ร่วงมาส่องกล้องจุลทรรศน์ดูก่อนว่าเป็นเส้นผมระยะใด จึงทำให้สามารถแยกกลุ่มโรคได้ประกอบกับดูลักษณะของโคนเส้นผมที่ร่วง และลักษณะของหนังศีรษะที่ผมร่วงว่าเป็นอย่างไรจึงจะสามารถวินิจฉัยโรคได้
แต่โดยทั่วไปผู้ป่วยจำนวนมากที่มาพบแพทย์แล้วบอกว่าผมร่วงนั้นเป็นการร่วงปกติ ตามธรรมชาติ ตามวงจรของเส้นผมเอง ถ้าอาการผมร่วงไม่เกิน 100 เส้นต่อวันและไม่ได้ร่วงเป็นหย่อม ส่วนใหญ่จะแสดงว่าผมยังร่วงอยู่ในเกณฑ์ปกติได้

ส่วนสาเหตุของอาการผมร่วงมีมากมาย แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.  ร่วงแบบหนังศีรษะมีแผลเป็น : ตั้งแต่เกิดจากการติดเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ถูกสารเคมี ถูกดึงรั้ง โรคผิวหนัง เนื้องอก ภาวะจิตผิดปกติ

2.  ร่วงแบบหนังศีรษะไม่มีแผลเป็น : เป็นได้ตั้งแต่การร่วงภายหลังคลอดบุตร ร่วงเป็นหย่อม(Alopecia areata) โรคกลากบนหนังศีรษะ ติดเชื้อซิฟิสิสระยะที่ 2 สารเคมีบางประเภท ถอนผมตัวเอง ความผิดปกติของโรคต่อมไร้ท่อ ผมถูกดึงรั้งชั่วคราว โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) เป็นต้น หรือ เป็นแบบ Telofen effluvium

3. ผมร่วงประเภทอื่นๆ : ประเภท ศีรษะล้านชนิดที่พบบ่อย หรือล้านมาตั้งแต่เกิด หรืออาจเกิดจากความผิดปกติของเส้นผมเองก็เป็นได้

ส่วน สาเหตุที่มากระตุ้นทำให้เกิด Telogen effluvium เป็นได้ตั้งแต่ช่วงที่ไม่สบายมีไข้สูง หลังคลอดบุตร ช่วงผ่าตัด การเสียเลือด การบริจาคเลือด การอดอาหารอย่างฉับพลัน ความเครียด การหยุดยาคุมกำเนิดภายหลังจากได้รับยาอยู่นาน โรคที่เป็นเรื้อรังบางชนิด การใช้ยาบางตัว เหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงแบบนี้ได้ บางคนการร่วงเป็นอยู่ไม่นานอาจไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำ แต่บางคนผมร่วงมากจนสังเกตได้ว่าผมบางลงมาก แต่ก็ไม่ถึงกับผมร่วงจนหมดทั้งศีรษะ ซึ่งหากส่องกล้องจุลทรรศน์ดูแล้วจะพบเส้นผมที่ร่วงอยู่ระยะ telogen มากกว่า25 % แต่ไม่เกิน 40 % และผมจะขึ้นเองภายใน 6 เดือน นอกเสียจากว่าจะมีเหตุมากระตุ้นซ้ำอีก การรักษาโดยทั่วไปไม่จำเป็น ผมจะขึ้นมาใหม่เองหากเหตุกระตุ้นหมดไป

หมายเหตุ : Telogen effluvium คือ ภาวะที่ผมร่วงจากที่มีเหตุมากระตุ้น ทำให้ระยะวงจรของเส้นผมถูกกระตุ้นเร็วกว่าปกติ เนื่องจากว่า telogen เป็นระยะสุดท้ายของวงจรเส้นผมระยะที่สาม มีประมาณ 10-15 % ของเส้นผมบนหนังศีรษะ คงอยู่ประมาณ 3 เดือน ซึ่งระยะที่สองคือ catagen มีประมาณ 1% ของเส้นผมบนหนังศีรษะ คงอยู่ระยะสั้นๆ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ส่วนในระยะแรกคือ anagen เป็นระยะที่มีมากที่สุดบนหนังศีรษะคือ 85-90%%ของเส้นผมบนหนังศีรษะ โดยทั่วไปจะคงอยู่บนหนังศีรษะนาน 2-3 ปี

 

ปรึกษาปัญหา  ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน

โทร 081 829 2726

02 862 1221

Smith & John Hair Center

21/12 ถ.กุงธนบุรี BTS วงเวียนใหญ่ ทางออกที่1 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600

อ้างอิง
1. สมยศ จารุวิจิตรรัตนา. Disease of hair and hair follicles. In: ปรียา กุลละวณิชย์, ประวิตร พิศาลบุต,บรรณาธิการ. ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน Dermatology 2010. กรุงเทพฯ: บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด; 2010. หน้า. 147-67.

2. "The hair pull test". Keratin.com. Retrieved 28 March 2012.
 
อ้างอิง
1. สมยศ จารุวิจิตรรัตนา. Disease of hair and hair follicles. In: ปรียา กุลละวณิชย์, ประวิตร พิศาลบุต,บรรณาธิการ. ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน Dermatology 2010. กรุงเทพฯ: บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด; 2010. หน้า. 147-67.

2. "The hair pull test". Keratin.com. Retrieved 28 March 2012.
 

อ้างอิง
1. สมยศ จารุวิจิตรรัตนา. Disease of hair and hair follicles. In: ปรียา กุลละวณิชย์, ประวิตร พิศาลบุต,บรรณาธิการ. ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน Dermatology 2010. กรุงเทพฯ: บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด; 2010. หน้า. 147-67.

2. "The hair pull test". Keratin.com. Retrieved 28 March 2012.
 
อ้างอิง
1. สมยศ จารุวิจิตรรัตนา. Disease of hair and hair follicles. In: ปรียา กุลละวณิชย์, ประวิตร พิศาลบุต,บรรณาธิการ. ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน Dermatology 2010. กรุงเทพฯ: บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด; 2010. หน้า. 147-67.

2. "The hair pull test". Keratin.com. Retrieved 28 March 2012.
 
อ้างอิง
1. สมยศ จารุวิจิตรรัตนา. Disease of hair and hair follicles. In: ปรียา กุลละวณิชย์, ประวิตร พิศาลบุต,บรรณาธิการ. ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน Dermatology 2010. กรุงเทพฯ: บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด; 2010. หน้า. 147-67.

2. "The hair pull test". Keratin.com. Retrieved 28 March 2012.
 
อ้างอิง : www.smc.sut.ac.thชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดSmith & John Ltd.,Part.
Address : 21/12 Krungthonburi Rd.,Exit 1 BTS Wongwianyai Station , Klongsarn Bangkok 10600 Thailand. Tel : 02-862 1221, 081-829 2726
Fax : 02-862 0245 Email : info@smithnjohn.com