การใช้ยาแก้ปัญหา ผมร่วง

ยา ปลูกผม ปัจจุบันยังไม่มียาใด ๆ ที่จะ ปลูกผม ขึ้นมาจากที่ไม่มี รากผม ขึ้นมาได้ และไม่สามารถแก้ปัญหา ผมร่วง ผมบางได้ 100%

MINOXIDIL : ทำให้ เส้นผม หรือ ขน ร่างกายมีสีเข้มขึ้นได้ แต่มีผลแทรกซ้อนมากเมื่อหยุดยาจะทำให้ขน และ ผมร่วง ได้

FINASTERIDE : เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต้านฮอร์โมน DI HYDRO TESTOSTERONE (5 ALPHA REDUCTASE INHIBITOR TYPE II) ยานี้อาจป้องกัน ผมร่วง ได้ แต่ต้องกินก่อนที่ผมจะร่วงคือต้องเริ่มกินตั้งแต่อายุยังน้อย ๆ และต้องกินตลอดไปด้วย หยุดยาไม่ได้ ยานี้ยังอยู่ในการทดลองและวิจัย

DUTASTERIDE : เป็น ทั้ง TYPE I DHT BLOCKER และ TYPE II แรงกว่า FINSTERIDE และได้ผลเร็วกว่า อาจมีผลข้างเคียง

0